Taksitli Krediler

Bir defada kullanılan, geri ödemeler vade içinde anapara, faiz ve diğer kesintiler toplamı üzerinden "eşit" taksitlerle ödenen TL veya YP cinsinden kullandırılan kredilerdir. Taksit periyodu aylık veya 3'er aylık dönemlerde gerçekleşir.

 • Taksitlendirme ile kolay geri ödeme,
 • Taksit tutarlarının vade sonuna kadar değişmemesi ile ödeme alışkanlığında kolaylık,
 • Vade süresince sabit faiz ve
 • Nakit akış planlamasında kolaylık sağlar.

Spot TL Krediler

Piyasa koşullarındaki gelişmeler gözönüne alınarak kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullandırılan kredilerdir.

 • Vade tarihinde kredi anaparası faiz ile birlikte tek seferde kapatılır.
 • Uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre belirlenir ve kredinin ömrü boyunca değişmez. Bu şekilde, vade ve faiz riskine karşı koruma sağlar ve firmanın nakit akışını düzenlemesine yardımcı olur.
 • Erken Kapama Opsiyonlu Spot TL Krediler: Vadesinden önce kısmen veya tamamen kapatılabilen spot kredi türüdür. Kapatılma tarihinde kapanan anapara, faiz ve eklentileri birlikte tahsil edilir.

Rotatif TL Krediler

Belirli bir vadesi olmayan, faizleri dönemsel (üç ayda bir dönem sonlarında) tahsil edilen; kısa süreli çalışma sermayesi amaçlı kullandırılan kredileridir.

 • Faiz oranı para piyasalarındaki gelişmelere göre ayarlanmaktadır.
 • Kısa vadeli finansman ihtiyacı olan ya da peşin mal alımı yapan firmalar için idealdir.
 • Teminatların nakde dönüşmesi ya da nakit ödemeler ile kısmen veya tamamen kapatılabilme özelliği, firmalar açısından faiz yükünün asgariye indirilmesini sağlar.

İskonto / İştira Kredileri

İskonto, henüz vadesi gelmemiş bir ticari senet bedelinden, vade tarihine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve bunlar üzerinden, BSMV kesintisinin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesine imkan veren nakdi bir kredidir.

Diğer bir deyişle, İskonto Kredisi; iskonto edilen senedin, ciro (temlik cirosu) ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemidir.

 • Senet ve çek portföyü yüksek hacimli olan ve nakit döngüsü yoğun firmalarda kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kolaylık ve esneklik sağlar.

Dövize Endeksli Krediler

Yabancı paraların TL karşısında kazanacağı değer dikkate alınarak döviz bazında uygulanan faiz oranı ile, firmaların herhangi bir döviz taahhüdü söz konusu olmadan kullanabildiği, vadesinde anapara, faiz (kur artışları dahil), KKDF ve BSMV tahsilatı ile kapatıldığı kredilerdir.

 • İhracat taahhüdü içermez.
 • Dövize endeksli kredilerde müşterinin talebine ve koşullara göre fiks ya da rotatif faiz uygulanabilir.

Nakit Yönetimi Kredileri

Nakit çıkışı yaratmayan, çok kısa süreli ve sıfır faiz tanımlanabilen kredilerdir

 • Blokeye alınan çekler, takastan çıkan çekler karşılığı veya SSK, vergi, elektrik, su, vb. kurum ödemelerinde kullandırılır. Tahsilat yapılan belediyelerin listesi eklenecektir

Kredili Mevduat Hesabı

Kredili Mevduat Hesabı, bakiyesinin hem artı hem de eksi olarak çalışabildiği, hesabın eksiye dönmesi halinde hesabın önceden belirlenmiş kredi limiti kapsamında otomatik olarak kredilendirildiği bir hesap türüdür.

 • KMH'a bağlı olarak çek karnesi kullanılabilir.
 • Önceden verilecekyazılı talimat aracılığı ile elektrik, su, telefon, cep telefonu, kablolu yayın fatura ödemeleri, kira ödemeleri, okul taksitleri, kooperatif ödemeleri, vakıf, derneklere bağış vb. düzenli & düzensiz ödemeler hesaptan otomatik olarak tahsil ettirilebilir.
 • Kredili Mevduat Hesabı üzerinden yapılan her tür işlem aylık olarak düzenlenen "Hesap Bildirim Cetveli" ile posta ve/veya faks aracılığı ile müşterileri ulaştırılır.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...