Nakit Yönetimi Kredileri (CM)

Nakit çıkışı yaratmayan, çok kısa süreli ve sıfır faiz tanımlanabilen kredilerdir. Blokeye alınan çekler, takastan çıkan çekler karşılığı, tahsil çekleri veya SSK, vergi, elektrik, su, vb. kurum ödemelerinde kullandırılır.

Kredili Mevduat Hesabı

Kredili Mevduat Hesabı, bakiyesinin hem artı hem de eksi olarak çalışabildiği, hesabın eksiye dönmesi halinde hesabın önceden belirlenmiş kredi limiti kapsamında otomatik olarak kredilendirildiği bir hesap türüdür.

 • KMH’a bağlı olarak çek karnesi kullanılabilir.
 • ATM kartı veya DenizBank Şube gişeleri aracılığı ile nakit para çekilebilir.
 • Önceden verilecek yazılı talimat aracılığı ile elektrik, su, telefon, cep telefonu, kablolu yayın fatura ödemeleri, kira ödemeleri, okul taksitleri, kooperatif ödemeleri, vakıf, derneklere bağış vb. düzenli & düzensiz ödemeler hesaptan otomatik olarak tahsil ettirilebilir.
 • Kredili Mevduat Hesabı üzerinden yapılan her tür işlem aylık olarak düzenlenen “Hesap Bildirim Cetveli ” ile posta ve/veya faks aracılığı ile müşterileri ulaştırılır.

Güniçi Krediler

Kredibilitesi yüksek firmaların gün içinde oluşabilecek kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tahsis edilen kredilerdir. Gün bitiminde kapatılması esastır. Kapatılamazsa faizli TL nakit krediye döner.

O/N Krediler

Firmaların günlük ihtiyaçları için gecelik olarak kullandırılan TL /YP kredilerdir. Faiz tahsilatı günlük olarak yapılmaktadır.

Spot Krediler (TL/YP)

Piyasa koşullarındaki gelişmeler göz önüne alınarak kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullandırılan TL ve YP kredilerdir.

 • Vade tarihinde kredi anaparası faiz ile birlikte tek seferde kapatılır.
 • Uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre belirlenir ve kredinin ömrü boyunca değişmez. Bu şekilde, vade ve faiz riskine karşı koruma sağlar ve firmanın nakit akışını düzenlemesine yardımcı olur.
 • Erken Kapama Opsiyonlu Spot TL/ YP krediler vadesinden önce kısmen veya tamamen kapatılabilen spot kredi türüdür. Kapatılma tarihinde kapanan anapara, faiz ve eklentileri birlikte tahsil edilir.

Rotatif Krediler (TL/YP)

Belirli bir vadesi olmayan, faizleri dönemsel (üç ayda bir dönem sonlarında) tahsil edilen; kısa süreli çalışma sermayesi amaçlı kullandırılan TL/YP kredileridir.

 • Faiz oranı para piyasalarındaki gelişmelere göre ayarlanmaktadır.
 • Kısa vadeli finansman ihtiyacı olan ya da peşin mal alımı yapan firmalar için idealdir.
 • Teminatların nakde dönüşmesi ya da nakit ödemeler ile kısmen veya tamamen kapatılabilme özelliği, firmalar açısından faiz yükünün asgariye indirilmesini sağlar.

İskonto/İştira Kredileri

İskonto, henüz vadesi gelmemiş bir ticari senet bedelinden, vade tarihine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve bunlar üzerinden KKDF, BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesine imkan veren nakdi bir kredidir. Diğer bir deyişle, İskonto Kredisi; iskonto edilen senedin, ciro (temlik cirosu) ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemidir. Senet ve çek portföyü yüksek hacimli olan ve nakit döngüsü yoğun firmalarda kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kolaylık ve esneklik sağlar.

Hisse Senedi Kredisi

Hisse senetlerinin munzam teminat olarak alındığı kredilerdir.

Garanti ve Kefaletler

Konut projelerine yönelik olarak müteahhit firmalara proje bazında tesis edilen bir limittir. Söz konusu limit müteahhit firmanın performans (projeyi tamamlama) riskine yönelik olarak tesis edilmekte zira proje tamamlanana kadar müteahhit firma konut alıcısı ile yapılan sözleşmenin garantörü olmakta, aynı zamanda Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ dan ileri gelen risklere garantörlüğü bulunmaktadır. Konut projesinin fiilen tamamlanması, konut kredilerine ilişkin Bankamız lehine ipoteklerin tesis edilmesi, Mortgage işkolunun firma ile yapılan protokolde tanımladığı diğer dokümantasyonun temini ve akabinde Bireysel Krediler bölümünün risk çıkışına dair muvafakati ile konu proje bazlı limit olarak sonlandırılmaktadır.

Altın Kredileri

Altın kredisi , altın işleyen , altın üzerinden işçilik geliri elde eden üretici firmalar ya da üretimin yanı sıra ihracat yapan firmalara finansman kaynağı sağlamak amacıyla kullandırılır. Kredi mutlaka altın külçeleri şeklinde kullandırılır. Anapara ve faiz ödemelerinin de altın olarak yapılması esastır.

 • Spot Altın Kredisi
 • Erken Ödeme Opsiyonlu Altın Kredisi
 • Taksitli Altın Kredisi

Gümüş Krediler

Tüm süreçleri altın kredisi ile aynı olan bu üründe Gümüş sektöründe faaliyet gösteren firmalara kredi kullandırılmakta olup minimum 5000 ons(175.000) USD alt kullandırım sınırı vardır. Spot ve taksitli olarak kullandırılan bu üründe taksitli kredilerde maksimum vade 12 aydır.

Prefinansman Kredileri (İhracat Finansmanı)

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere, firmalarca, bizzat yurdışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasadan sağlanıp Türkiye'deki bankalar veya özel finans kuruluşları aracılığıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) alışı yapılmak suretiyle kullandırılan azami 18 ay vadeli kredilerdir.

Proje Kredileri

Genel olarak firmaların yatırımlarına yönelik finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullandırılan, uzun vadeli kredilerdir. Ödemesiz dönem içerebilir. Proje kredilerinin geri ödeme kaynağı esas olarak yatırımdan sağlanacak nakit girişi olup, fizibiliteler ve nakit akışları iyi analiz edilmelidir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...