Yönetim Kurulumuz 12 üyeden oluşmaktadır. 3 üye icrada görev almakta, 9 üye icrada görev almamakta ve bu üyelerin 2'si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

  • Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından icra edilmektedir.
  • Tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağımsızlık beyanları alınmıştır.
  • Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağımsızlık kriterleri Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda açıklanmıştır.
  • Yönetim Kurulu'nun ve Yönetim Kurulu'na bağlı komitelerin faaliyetlerine ilişkin hususlar ve genel ilkeler Yönetim Kurulu Yönetmeliği'nde açıklanmıştır.
Herman Gref

1964 doğumlu olan GREF, Omsk Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Lisans, Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yüksek Lisans, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından kurulan Ulusal İktisat Akademisi’nde Ekonomi alanında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Peterhof Şehir İdaresi, St. Petersburg Belediye Başkanlığı’nda Hukuk Baş Müşaviri olarak başlayan GREF, 1994-1997 yılları arasında St. Petersburg Belediye Başkanlığı Şehir Mülkiyeti Komitesi’nde Şehir Komite 1. Başkan Yardımcılığı, Komite Başkan Yardımcılığı, 1997-1998 yılları arasında St. Petersburg Belediye Başkanlığı Şehir Mülkiyeti Komitesi’nde Başkan ve Başkan Vekilliği, 1998-2000 yılları arasında Rusya Kamu Mülkiyeti Bakanlığı’nda 1. Bakan Yardımcılığı, 2000-2007 yılları arasında Rusya Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı’nda Bakanlık görevlerini üstlenmiştir. Herman GREF, Kasım 2007’den bu yana Sberbank Yönetim Kurulu Üyesi, CEO ve İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Mart 2008’den bu yana Sberbank JSC (Ukrayna) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Eylül 2012’den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Hakan ATEŞ

1959 doğumlu olan ATEŞ, TED Ankara Koleji’nde öğrenimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1981 yılında İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başlayan ATEŞ, 1986 –1993 yılları arasında Interbank'ın çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra Elmadağ, Şişli, Bakırköy, İzmir ve Merkez Şubeleri'nde Şube Müdürlüğü yapmıştır. Interbank'ın Nakit Yönetimi Sistemini kurmuş ve 1993 yılında Merkezi Operasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1994-1996 yılları arasında Bank Ekspress'te Mali İşler ve Operasyon'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve Bank of America'nın danışmanlığında Bank Express’in yeniden yapılandırılması projesini yürütmüştür. Rusya'da GarantiBank Moscow'u kurmuş olup, 1996 Haziran ayından itibaren bir yıl boyunca burada Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1997 Haziran ayında DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak başladığı görevine halen devam etmektedir. DenizBank hisseleri Ekim 2004'te halka arz edilmiş, arz miktarının 5.5 katı kadar talep toplanmıştır. Ayrıca Sayın ATEŞ yönetiminde Mayıs 2006’da Zorlu Holding sahipliğindeki DenizBank hisselerinin 3.250 Milyar Dolar bedel ve Türkiye’de en yüksek tutar olan 4,7 çarpan değeriyle Dexia S.A.'ya satış sürecini gerçekleştirmiştir. 6 yıl sonra Haziran 2012’de ise Dexia Grubu sahipliğindeki DenizBank hisselerinin %99.85’inin 1.33 çarpan değeri ve 3.6 Milyar Dolar bedel ile Sberbank’a satış sürecini tamamlamıştır. Aynı zamanda DenizBank iştirakleri olan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Intertech A.Ş., DenizBank Moskova ve DenizBank AG Viyana'da Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdüren Hakan ATEŞ, 2015 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü’ne layık görülmüştür. Hakan Ateş evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce bilmektedir.

Wouter Van Roste

1965 doğumlu olan VAN ROSTE, Limburg (Belçika) Üniversitesi’nde Pazarlama alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1989 yılında Bacob Bank'ta Kurumsal Satış Departmanı’nda başlamış olup, Paribas Bank Belçika ve Artesia BC'de Kurumsal Satış Müdürü, Yapılandırılmış Ürünler ve Döviz Türevleri Bölümleri’nde Bölüm Müdürü, 2002 yılında Dexia'da Hazine ve Finansal Piyasalar Grubu'nda Finansal Mühendislik ve Türev Ürünleri Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiş olup, 2003-2005 yılları arasında Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Yapılandırılmış Finans ve İhracat Finansmanı Bölümü’nde görev almıştır. 2005-2007 yılları arasında Dexia Holding’de Üst Düzey Yönetici, 2007 yılında DenizBank A.Ş. Kamu ve Proje Finansmanı Grubu’nda Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2009 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu’nda Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. WOUTER VAN ROSTE, Haziran 2009’dan itibaren DenizBank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Nihat Sevinc

1952 doğumlu olan SEVİNÇ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1986 yılında Interbank’ta başlamış ve 1994 yılına kadar Şube, Merkezi Operasyon ve Sermaye Piyasaları Bölümleri’nde çeşitli görevler üstlenmiştir. SEVİNÇ, 1996 yılına kadar Bank Ekspress Genel Müdürlüğü bünyesinde Şube Operasyonları, İç Kontrol ve Mevzuat Bölümlerinde Birim Yöneticiliği yapmış olup, 1996-1997 yılları arasında Garanti Bank Moskova’da Genel Müdür Vekili olarak görev almıştır. 1997 yılında DenizBank’a katılmış ve 2002 yılına kadar Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcılığı, 2002-2007 yılları arasında Yurtdışı İştirakler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Nihat SEVİNÇ, Aralık 2012’den itibaren Bağımsız DenizBank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Mart 2018 itibarıyla Mart 2021’e kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine atanmıştır.

Deniz Aribogan

1965 doğumlu olan ARIBOĞAN, TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamış olup, 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik Okulu’nda eğitim almıştır. Deniz Ülke ARIBOĞAN’ın İstanbul Üniversitesi’nde başlayan akademik kariyeri İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversite’lerinde devam etmiştir. 2007-2010 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN, 2010-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmış ve daha sonra Mart 2014-Ekim 2018 arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak, Şubat 2015-Ekim 2018 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Aralık 2015’ten itibaren Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi olarak görev yapan ARIBOĞAN, Ekim 2018’den itibaren Üsküdar Üniversitesi Dekanı görevini üstlenmiştir. Deniz Ülke ARIBOĞAN, Aralık 2012’den itibaren Denizbank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Mart 2018 itibarıyla Mart 2021’e kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeniden atanmıştır.

Dzhangir Dzhangirov

1981 doğumlu olan Dzhangirov, lisans eğitimini M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, Matematik ve Mekanik Fakültesi’nde Matematik alanında tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında ise New Economic School’da Matematik yüksek lisansını tamamlamıştır. New Economic School ve International College of Economics and Finance’de Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dzhangirov, risk yönetimi konusunda 10 yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Bankacılık kariyerine 2008 yılında Sberbank’ta başlayan Dzhangirov, Temmuz 2018’den itibaren Sberbank Grubu’nun Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Dzhangir Dzhangirov Ekim 2018’den itibaren Denizbank A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

1971 doğumlu olan Kolomeyskiy, lisans eğitimini Moskova Devlet Radyoteknik, Elektronik ve Otomasyon Enstitüsü’nde Uygulamalı Matematik alanında tamamlamıştır. Kolomeyskiy, bankacılık kariyerine 1993 yılında Yatırım Şirketi Rinaco Plus’da Türev Araçlar Bölümü Başkanı olarak başlamıştır. 2001 yılında Satış Bölümü Başkanı olarak Brokerlık Firması Nikoil’e geçmiştir. 2001- 2005 yılları arasında ise Uralsib Capital’da CEO görevinde bulunmuştur. 2006-2011 yılları arasında ise Rus Demiryolları’nda Yatırım Bölümü Başkanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Blagosostoyanie’ye geçen Kolomeyskiy, 2011 yılında burada Direktör Danışmanı olarak çalışmıştır. 2013 yılına kadar Alfa-Bank OJSC’de Yatırım Bankacılığı Başkanı olarak görev yapmıştır. Nisan 2017’de Sberbank’a katılan Kolomeyskiy, Genel Müdür Yardımcısı ve Sberbank Uluslararası Blok Direktörü olarak görev yapmaktadır. Igor Kolomeyskiy, Haziran 2017’den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Alexander Morozov

1969 doğumlu olan Morozov, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nde İktisat alanında lisans ve Harvard Business School’da Yöneticiler için İşletme Programı yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1992 yılında Rodina Bank’ta Döviz İşlemleri Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Morozov, 1994-2007 yılları arasında International Moscow Bank’ta (2007’den itibaren Unicredit Bank) Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük, 2007-2008 yılları arasında Renaissance Capital Bank’ta Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve CFO’luk görevlerini sürdürmüştür. Morozov, 2008 yılında Mali İşler Bölüm Başkanı olarak Sberbank’a katılmış ve 2009 yılında Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 2013’ten itibaren Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. Alexander Morozov, Aralık 2012’den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Derya Kumru

1964 doğumlu olan KUMRU, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 1987-1999 yılları arasında Esbank T.A.Ş’de çeşitli pozisyonlarda görev almış olup, 1998 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. KUMRU, 1999 yılında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ailesine katılmıştır. DenizBank A.Ş. Kurumsal Pazarlama Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Deniz Leasing ve Deniz Faktoring Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2004 yılında DenizBank Moskova Genel Müdürü olarak atanmıştır. 2009-2011 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kurumsal, Ticari Bankacılık, Kamu Proje Finans ve Yurt Dışı İştirakler Grubu’nda Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2012 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Toptan Bankacılık Grubu’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Derya KUMRU, Aralık 2012’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Timur Kozintsev

1972 doğumlu olan KOZINTSEV, Moskova Devlet Üniversitesi’nde Ekonomi alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1996-2000 yılları arasında Bayerishe Hypo Vereinsbank’da Başkan Yardımcısı Temsilcisi, 2000-2007 yılları arasında Unicredit Bankası’nda Kurumsal Müşteriler Daire Başkanı, 2007-2008 yılları arasında Unicredit Securities’de Borç Sermayesi Piyasaları Direktörü, 2008-2012 yılları arasında IFD Kapital’de Yatırım Bankacılığı Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Nisan 2013’den bu yana Sberbank’da Kıdemli Yönetici-Direktör görevini sürdürmektedir. Timur KOZINTSEV Temmuz 2013’de DenizBank A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış olup, Ağustos 2015’ten itibaren DenizBank A.Ş. Kredi Riskinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Pavel Barchugov

1973 doğumlu olan Barchugov, Rusya Plekhanov Ekonomi Üniversitesi’nde Finans alanında lisans yaparak eğitimini tamamlamıştır. Barchugov, 1995- 1997 yılları arasında Austria Aktiengesellschaft Bankası Moskova Şubesi’nde Finans Bölümü Müdürü, 1997-2008 yılları arasında CJSC “UniCredit Bank”ta İcra Direktörü, 2008-2010 yılları arasında JSC “Swedbank”da Finans Direktörü, ardından 2010-2013 yılları arasında LLC “Group Renaissance Insurance”ta Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2013’te Sberbank’a Uluslararası Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü olarak katılmış olup, halen Uluslararası Perakende Bankacılık, İştirakler Strateji ve Performans Ölçümü Kıdemli Yönetici Direktörü görev yapmaktadır. Barchugov Nisan 2017’de Sberbank JSC (Kazakistan) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Pavel Barchugov, Mayıs 2016’dan itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

1973 doğumlu olan Titov, lisans eğitimini Rusya İktisat Akademisi’nde Finans ve Kredi alanında tamamlamıştır. 1994-1998 yılları arasında Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi, Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Uluslararası İktisat Bölümü’nde yürüttüğü yüksek lisans çalışmalarının ardından Eurobond-Rusya Deneyimi konusunda doktora derecesini almıştır. 2017 yılında London Business School’da MBA eğitimini tamamlamıştır. Titov, bankacılık kariyerine 1993 yılında Moscow Industrial Bank’ta Ekonomist olarak başlamıştır. 1995 yılında Uzman olarak International Moscow Bank’a geçmiştir ve 1996 ile 2000 yılları arasında burada Muhasebe Uzmanı olarak çalışmıştır. 2000-2001 yılları arasında ise Bank Austria Creditanstalt’da Kıdemli Muhasebe Uzmanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2001-2003 yılları arasında ise International Moscow Bank’ta Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Daha sonra Power Machines OJSC’ye geçen Titov, 2003- 2005 yılları arasında burada Kredi Operasyonları ve Doküman Yönetimi Bölüm Müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılına kadar Ilyushin Finance Co.’da Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra JSC VTB Bank ile bankacılık sektörüne dönmüş ve önce Bölüm Direktör Vekili, sonra Bölüm Direktörü, Grup Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak 2012 yılına kadar görev yapmıştır. Haziran 2012’de Sberbank’a katılan Titov, Uluslararası Kurumsal Bankacılık Kıdemli Yönetici-Direktör olarak görev yapmaktadır. Titov, Haziran 2016’dan bu yana DenizBank Moscow’da ve Temmuz 2016’dan bu yana da DenizLeasing’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Alexander Titov, Mart 2017’den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...